FM27 | הארבור

מגורים

לקוח: פרטי

שטח: 300 מ"ר

צוות: להגדרה

בנייה: להגדרה

חוזיזציה: 2018

[em projeto]
חזור על ההיסטוריה והאופי של כל יצירה

באחד האזורים העתיקים ביותר של העיר פורטו, הבניין נמצא במאסארלוס.

עם צורה בשום דבר אורתוגונלי, הכרך מופץ בגבטו. היא עולה על הרשת העירונית עם הצבע הצהוב, ומוכיחה את עצמה כבלתי ניתנת לערעור עם חזיתה המעוטרת בפרטים דתיים.

FM27 הוא ציור על אדריכלות היסטורית ביחסים פנימיים עם העיר פורטו.

תוכניות קומה: 0, סוג קומה וכיסוי
הסמכה מותאמת

לאחר מתירני כמו הסמכה מותאמת ומשולבת של העיר להגדיר. היה צורך לתכנן כניסה חדשה וכתוצאה מכך קומה חדשה כדי ליצור כניסה משותפת לכל הקומות.

עיצב מחדש את הפנים על בסיס מורשת דתית רבת עוצמה, נשמרה החזית ונשמרה רק.