CS16 | וילה נובה דה גאיה

מגורים

לקוח: פרטי

שטח: 110.50 מ"ר

צוות: להגדרה

בנייה: להגדרה

התקשרות חוזית: 2022

[EM PROJETO]
eSTUDO לפני | דצמבר 2022

סקירת מושגים, התאמת דיור

כתוצאה משימוש פרגמטי יותר בדירה, מופיעה קומה שנייה עם גישה אנכית המעוצבת בתקשורת מושלמת עם החדר.

אזורים קטנים יותר של סירקולציה מקדמים שטחים גדולים יותר של חללי מגורים, ופתיחות רבה יותר בחוויה שלהם.

נוצרות סביבות חברתיות ופרטיות שונות, עם גבהים שונים ותנוחות שונות בבית.

גלריית עיצוב