מניית PN | אלמנסיל

מגורים

לקוח: פרטי

שטח: 316.53 מ"ר

צוות: להגדרה

בנייה: להגדרה

קבלנות: 2023

[Em execucação]
ההיסטוריה של המשפחה התאחדה למקום

הקשר עם העולם החיצון

ההיסטוריה של אלגרבה היא עדות למורשת תרבותית ואדריכלית.

אזור זה מאופיין על ידי מיזוג של השפעות לאורך מאות שנים, מן האדריכלות המורית של המבצרים לבתים מסוידים לבן. אפילו השפעות הבארוק והרנסנס. באלגרבה, שם המבנים המסורתיים מאוזנים עם הנוף הטבעי של החוף ועם האקלים, נוצר תרחיש ייחודי לשיקום הבית החד-משפחתי.

היו קשרים משפחתיים של משפחה זו עם האזור ולכן הרצון שהבית יהיה בפתיחות מוחלטת עם הארץ. חיבור רגשי זה לסביבה הטבעית ולתרבות המקומית שימש כחוט השני בשיקום.

פרויקט GAleria