C568 ריו טינטו

מגורים

לקוח: פרטי

שטח: 3930 מ"ר

צוות: Blokk Lda.

בנייה: להגדרה

קבלנות: 2023

[Em licenciamento]
בקרו באתר | אפריל 2023

פרויקט בריכה עם מגורים קטנים, מרחב לפנאי, מפגש ומגורים, שהיה יותר מסתם תמיכה לבריכה.

היה צורך לתכנן בתנאי שכל החללים יהיו נגישים לניידות מופחתת, וכך, כשחקרנו את הטופוגרפיה של השטח, זיהינו את המקומות ותיארנו את הכרכים. האיזון היה צריך להתחיל מהארכיטקטורה הקיימת ומזו שתוכננה לאורך השטח הרחב.

האתגר היה ליצור פתרון שישלב בהרמוניה את החללים השונים, וישלב פונקציונאליות עם הבית הקיים, בלי לזעזע, בלי להפריע לאדריכלות הנוכחית של המקום.

חיים בחו"ל

עיצוב חללי חוץ שמעריכים את החוויה, ואת השתלבותה במקום

בשטח הטרשי לקחנו על עצמנו את האתגר לעצב את הבריכה באופן שמשתלב באופן מושלם עם הסביבה. השתמשנו במאפיינים הייחודיים של האתר כבסיס ליצירת פרויקט שאימץ את התבליט והפך לחלק אורגני וטבעי מהחלל. התוצאה הייתה בריכה שמשתלבת בהרמוניה בטופוגרפיה ויוצרת מראה מרשים ומזמין.

פיתחנו מודול דו-קיום שמעריך להיות ביחד ולשתף. באמצעות העיצוב ניתן לפרוץ את הגבולות בין החוץ לפנים, ליצור מעבר זורם ולחבר את הסביבות בצורה טבעית. שילוב זה מאפשר למשתמשים בו לחוות חוויה של חיים, תוך ניצול מלא של חללי החוץ.

מטבח מסורתימטבח פתוח

אפשרויות שונות, אותו קונספט

הארכיטקטורה צריכה לאפשר לך לבחור

על מנת לספק בחירה מותאמת אישית, פיתחנו שתי אפשרויות שונות עבור הפרויקט. מצד אחד, האפשרות של דק עץ מעוצב בקפידה, תוך התחשבות בכל האילוצים והדרישות שלה. מצד שני, אנו מפרטים תכנית המשמרת את כיבוש הקרקע במצבה הטבעי, ומעריכה את ההשתלבות עם סביבתה.

שתי האפשרויות עוצבו בניסיון לכבד את הצרכים וההעדפות של אלה שיהנו. על ידי הצגת חלופות אלו, אנו מספקים את חופש הבחירה המאפשר קבלת החלטה סופית העונה על הציפיות ומספקת חווית דיור ייחודית.

פרויקט GAleria